Skötsel & garantifrågor

Alltid öppet vatten med Kasco De Icer

 

Perfekt när du vill ha isfritt runt båten, bryggan eller i hamnen. Strömmar upp ”varmt” bottenvatten mot ytan så den hålls isfri. Enda kravet är tillgång till ett 220 volts uttag 1-fas.

 

De Icer’n hängs under bryggan eller båten, nära botten. De-Icer bör installeras med jordfelsbrytare och i en sk fast installation dvs ej stickkontakt.

 

Genomsnittlig öppen vattenyta (cirkeldiameter):

 

1/2 Hk Upp till 15m
3/4 Hk Upp till 23m
1 Hk Upp till 27m

 

Kan användas hela året om vid:

 

 • Marinor
 • Bryggor
 • Slussar
 • Bastuvakar
 • Sommarbryggor
 • Badplatser

 

Kasco De Icer levereras med 2 års garanti

 

Skötselråd:

 

För säker drift och en lång livstid på din De-icer tänk på följande:

 • Se till att lösa föremål inte finns i De-icers omedelbara närhet när du har strömbildaren i drift
 • Vid montering, service, förflyttning och kontroll skall strömmen alltid vara ifrånkopplad
 • Starta inte De-icer på land. Skador kan uppstå på packningar vid propellerns genomförning
 • Använd aldrig strömkabeln när du skall lyfta De-icer. Kabeln kan skadas och ge upphov till driftstörningar.
 • Kontrollera regelbundet zinkanoden under propellern
 • Markera området där du använder De-icer. Isen försvagas alltid runt omkring öppet vatten. Gör din markering med hjälp av granruskor eller skyltar. Markeringarna bör sättas upp på behörigt avstånd.
 • Om du kör din De-Icer på timer får cyklerna aldrig understiga 60 minuter.
 • Sommarförvara din De-Icer upp och ner, dvs med propellern mot golvet. Då får packningar och lager konstant smörjning av oljan som finns inuti burken.

 

Garanti är inte giltig om:

 

 • Utrustningen inte underhålls utifrån underhållningsguiden i manualen
 • Utrustningen lämnas för reparation utan sladdställ, eller om enheten, styrboxen eller sladdstället på något sätt ändrats efter originalförsändelsen. Skador på sladdstället täcks inte av garantin
 • Utrustningen skadas av obehörig manipulering
 • Zinkanoden under propelleraxeln visar på betydande försämring. (Anoden skall kontrolleras vid jämna mellanrum och bytas ut om det är nödvändigt)

 

Vi tillhandahåller formulär kring garanti-frågor och hjälper er gärna att fylla i dessa vid behov.

 

https://www.watski.se/archives/Manualer/Kasco/Kasco_manual_SE.pdf